Menu
Mateřská škola Plavy
Plavy

Zajíčci

Vítáme Vás u zajíčků

U „Zajíčků“ je zapsáno 25 dětí ve věku od 3 do 7 let.

I toto oddělení je věkově smíšené a tím dětem lépe nahrazuje rodinu. Každá rodina je heterogení – smíšená. Je to přirozenější prostředí pro děti. Navíc děti mohou pobývat v oddělení se svými sourozenci nebo mladším či starším kamarádem s kterým by se jinak do třídy nedostaly. Tří až čtyřleté děti se od starších dětí samovolně učí, přesto nejsou ochuzeny o hry přiměřené jejich věku. Starší děti mladší kamarády chrání a pomáhají jim. Starší děti mají potřebu ukázat mladším dětem co již umí, jsou více podněcovány k mluvení, hledání a poznávání. Věkově smíšená skupina lépe umožňuje osobnostní rozvoj dítěte. Naopak práce pedagoga je ve smíšené třídě mnohem náročnější. Třída zajíčků je vybavena hračkami a pomůckami, které pomáhají rozvíjet celkovou osobnost dítěte. Snažíme se vytvářet ve třídě příjemnou atmosféru. Poskytujeme dětem dostatek vhodných podnětů a nabídek činností, které u dětí vzbuzují zvídavost, podněcují tvořivost a zájem poznávat nové věci.

Děti zdokonalují své schopnosti a dovednosti a v oblasti rozumového vývoje, jazykového, mravního a citového, estetického, tělesného, pracovního, výtvarného a hudebně-pohybového. Dozrává a rozvíjí se jejich psychická i fyzická zdatnost. S nejstaršími dětmi – předškoláky se soustřeďujeme na přípravu na ZŠ, aby děti byly samostatné a dostatečně sebevědomé, aby zvládly všechny požadavky v 1. třídě na ně kladené.

Zaměřujeme se na individuální přístup ke každému dítěti dle jeho potřeb. I v tomto oddělení se odpolední spánek týká jen mladších dětí. Předškoláci pouze odpočívají na podložkách a potom se věnují odpoledním kroužkům nebo přípravě na školu. Máme zde kroužek ekologické výchovy, hudebně-pohybový kroužek, logopedický a kroužek kuchtíků, každý týden tu probíhá výuka anglického jazyka.

Děti vychováváme ke kladnému vztahu k přírodě, zdravému životnímu stylu. Ve třídě udržujeme kamarádské a přátelské ovzduší, děti se učí dodržovat základní společenská pravidla. V průběhu celého roku plánujeme pro děti zajímavé akce – divadla, výlety, besídky, pořádáme maškarní ples, dětský den…

Snažíme se také spolupracovat s rodiči, vhodnou formou je zapojovat do dění v MŠ. Přejeme si, aby do naší školky chodily děti rády , aby se jim u nás líbilo.

Režim dne zajíčků

6.30

 • otevření MŠ, děti se scházejí v určené třídě
 • po celý den sebeobslužný pitný režim
 • děti odcházejí do své třídy
 • spontánní hry a činnosti dětí podle jejich volby a výběru
 • individuální rozvíjení dětí učitelkou v různých oblastech
 • rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou –individuální, skupinové, společné činnosti

8.15

 • společné přivítání dne v „komunitním kruhu“
 • spontánní hrové a řízené pohybové aktivity dětí
 • průběžná samoobslužná svačina podle potřeb dětí, čištění zubů

9.00

 • společné, skupinové či individualizované činnosti nabízené a řízené učitelkou dle TVP
 • postupné dokončení činností a prací
 • vzájemná diskuze, zhodnocení činností a výběr námětů pro další činnosti

9.45

 • odchod na pobyt venku, v letních měsících již dříve (od 9.15 hodin)
 • pokud není vhodné počasí – pohybové aktivity ve škole

11.30

 • společný oběd, hygiena, čištění zubů

12.30

 • začíná společný čas relaxace, klidu a odpočinku, do 14.00 – 14.15 hodin dle ind. potřeb

13.00

 • odpolední zájmové kroužky ( ekologický, logopedický, hud. pohybový a kroužek kuchtíků) - předškoláci + mladší děti dle zájmu
 • příprava na školu – předškoláci
 • pobyt venku ( dle počasí )

od 14.00 – od 14.30

 • hygiena, oblékání
 • společná odpolední svačina

od 14.30 – do 16.00

 • spontánní i řízené aktivity dětí
 • soustředění dětí v určené třídě či na zahradě a postupný odchod domů

16.00

 • uzavření MŠ

Přehled je pouze orientační.

MŠ Plavy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když dne ubývá, horka přibývá.

Pranostika na akt. den

Na Markétu když prší, ořechy ze stromu srší.

Svátek

Svátek má Markéta

Zítra má svátek Karolína

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní koupací den
 • Mezinárodní den alternativ ke spalovnám
— Další informace —
Kde nás najdete?

Adresa: MŠ Plavy 24, 468 46 Plavy

logo

— Mohlo by vás zajímat —
nahoru