Menu
Mateřská škola Plavy
Plavy

Zajíčci

Vítáme Vás u zajíčků

U „Zajíčků“ je zapsáno 25 dětí ve věku od 3 do 7 let.

I toto oddělení je věkově smíšené a tím dětem lépe nahrazuje rodinu. Každá rodina je heterogení – smíšená. Je to přirozenější prostředí pro děti. Navíc děti mohou pobývat v oddělení se svými sourozenci nebo mladším či starším kamarádem s kterým by se jinak do třídy nedostaly. Tří až čtyřleté děti se od starších dětí samovolně učí, přesto nejsou ochuzeny o hry přiměřené jejich věku. Starší děti mladší kamarády chrání a pomáhají jim. Starší děti mají potřebu ukázat mladším dětem co již umí, jsou více podněcovány k mluvení, hledání a poznávání. Věkově smíšená skupina lépe umožňuje osobnostní rozvoj dítěte. Naopak práce pedagoga je ve smíšené třídě mnohem náročnější. Třída zajíčků je vybavena hračkami a pomůckami, které pomáhají rozvíjet celkovou osobnost dítěte. Snažíme se vytvářet ve třídě příjemnou atmosféru. Poskytujeme dětem dostatek vhodných podnětů a nabídek činností, které u dětí vzbuzují zvídavost, podněcují tvořivost a zájem poznávat nové věci.

Děti zdokonalují své schopnosti a dovednosti a v oblasti rozumového vývoje, jazykového, mravního a citového, estetického, tělesného, pracovního, výtvarného a hudebně-pohybového. Dozrává a rozvíjí se jejich psychická i fyzická zdatnost. S nejstaršími dětmi – předškoláky se soustřeďujeme na přípravu na ZŠ, aby děti byly samostatné a dostatečně sebevědomé, aby zvládly všechny požadavky v 1. třídě na ně kladené.

Zaměřujeme se na individuální přístup ke každému dítěti dle jeho potřeb. I v tomto oddělení se odpolední spánek týká jen mladších dětí. Předškoláci pouze odpočívají na podložkách a potom se věnují odpoledním kroužkům nebo přípravě na školu. Máme zde kroužek ekologické výchovy, hudebně-pohybový kroužek, logopedický a kroužek kuchtíků, každý týden tu probíhá výuka anglického jazyka.

Děti vychováváme ke kladnému vztahu k přírodě, zdravému životnímu stylu. Ve třídě udržujeme kamarádské a přátelské ovzduší, děti se učí dodržovat základní společenská pravidla. V průběhu celého roku plánujeme pro děti zajímavé akce – divadla, výlety, besídky, pořádáme maškarní ples, dětský den…

Snažíme se také spolupracovat s rodiči, vhodnou formou je zapojovat do dění v MŠ. Přejeme si, aby do naší školky chodily děti rády , aby se jim u nás líbilo.

Režim dne zajíčků

6.30

 • otevření MŠ, děti se scházejí v určené třídě
 • po celý den sebeobslužný pitný režim
 • děti odcházejí do své třídy
 • spontánní hry a činnosti dětí podle jejich volby a výběru
 • individuální rozvíjení dětí učitelkou v různých oblastech
 • rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou –individuální, skupinové, společné činnosti

8.15

 • společné přivítání dne v „komunitním kruhu“
 • spontánní hrové a řízené pohybové aktivity dětí
 • průběžná samoobslužná svačina podle potřeb dětí, čištění zubů

9.00

 • společné, skupinové či individualizované činnosti nabízené a řízené učitelkou dle TVP
 • postupné dokončení činností a prací
 • vzájemná diskuze, zhodnocení činností a výběr námětů pro další činnosti

9.45

 • odchod na pobyt venku, v letních měsících již dříve (od 9.15 hodin)
 • pokud není vhodné počasí – pohybové aktivity ve škole

11.30

 • společný oběd, hygiena, čištění zubů

12.30

 • začíná společný čas relaxace, klidu a odpočinku, do 14.00 – 14.15 hodin dle ind. potřeb

13.00

 • odpolední zájmové kroužky ( ekologický, logopedický, hud. pohybový a kroužek kuchtíků) - předškoláci + mladší děti dle zájmu
 • příprava na školu – předškoláci
 • pobyt venku ( dle počasí )

od 14.00 – od 14.30

 • hygiena, oblékání
 • společná odpolední svačina

od 14.30 – do 16.00

 • spontánní i řízené aktivity dětí
 • soustředění dětí v určené třídě či na zahradě a postupný odchod domů

16.00

 • uzavření MŠ

Přehled je pouze orientační.

MŠ Plavy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
1
14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když skřivánek v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá.

Pranostika na akt. den

Mnoho mlh v únoru - mnoho dešťů v létě.

Svátek

Svátek má Dorota

Zítra má svátek Alexandr

— Další informace —
Kde nás najdete?

Adresa: MŠ Plavy 24, 468 46 Plavy

logo

— Mohlo by vás zajímat —
nahoru