Předškoláček Šikuláček

vede p. ředitelka Iveta Bryndová

 Motto: „Co si ve školce zkusím, ve škole už umím.“

Kroužek je určený dětem se všemi druhy poruch řeči, které potřebují procvičovat svůj jazýček a mimické svaly tolik potřebné k mluvení.

Rozvíjení grafomotoriky a vizuomotorické koordinace:
• správné držení tužky, pozor hlavně u leváků

• podepsat se aspoň křestním jménem a tiskacím písmem

• zabránit křečovitému (silný tlak) nebo nesprávnému držení tužky (hl. chlapci, kde pomaleji dozrává motorika). Procvičování nejlépe kreslením všemi možnými materiály (voskovky, tužky, křídy aj.), event. cvičení podle různých sešitů („Těšíme se do školy“ aj.).

Rozvíjení rozumových schopností:
• orientace v čase (včera-dnes-zítra, ráno-poledne-večer, řadit události chronologicky podle děje, vánoce v prosinci apod.), nemusí znát hodiny, měsíce a dny, ale roční období ano

• třídění věcí podle velikosti, délky, množství, druhu (větší -menší, stůl-židle-postel x jablko, hruška, švestka)

• materiál, z čeho věci vyrobeny (auto, dům, kniha, chléb, šaty)

• pravolevá orientace

• logické úvahy o pojmech (co mají podobného stůl a židle, košile a svetr aj.)

• znát barvy, i doplňkové (oranž, hněď, růžová, fialová)

• početní představy – jak vědomosti (kolik nohou má pes, kolik dnů v týdnu) tak dovednosti:

~ počítat do 10 a zpět

~ sčítat a odčítat do 5 (tj. přidávat a ubírat z množství věcí), učit se to přes konkrétní příklady, může počítat v duchu i na prstech

~ znát vztah symbol – jméno – počet aspoň u některých číslic

~ znát číslice do 10 (není zcela nutné).

~ Jsou-li rozumové schopnosti výrazně nižší, spíše uvažovat o speciálním školství než odkladu.

Cvičení paměti:
• zapamatovat si větu 7-8 slov a doslova ji zopakovat

• hra _ „Co se ztratilo“

• umět básničku, písničku

Procvičování smyslového vnímání

• Zraková diferenciace:
~ vyhledávání dvou stejných předmětů

~ odlišování věcí rozdílných (najít, co do skupiny nepatří podle barev, velikostí atd.)

~ vyhledání rozdílů ve zdánlivě stejných obrázcích

~ vyhledání stejných obrazců z několika si podobných

~ odlišení rozdílného obrazce z řady stejných

~ znát trochu abecedu

~ rozpoznat alespoň některá písmenka a číslice

• Prostorová orientace – vyhledání „ukrytých“ věcí na obrázku:
~ vyhledání věcí na obrázku s pojmy dole/nahoře, vzadu/vpředu/uprostřed

~ vyhledání a určení místa věcí v místnosti s určováním změny jejich postavení v prostoru

~ obrázková bludiště

• Pravolevá orientace:
~ určování věcí s pojmy vpravo/vlevo na obrázku, hračce i v reálu

~ určení změny postavení

~ určení polohy na sobě a druhém člověku

~ popis cesty do obchodu, parku apod. s pojmy vpravo/vlevo

• Zraková analýza a syntéza:
~ skládání a rozkládání obrázků (fotek) z rozstříhaných částí

~ skládání a rozkládání částí stavebnic (rozkládací kostky)

~ puzzle

~ mozaiky

Sluchové vnímání

• Sluchová diferenciace:
~ rozlišení zvuků

~ typu Kimova hra (zavázané oči, poznat zvuk sirek, peněz, klíčů aj.)

~ poznat hudební nástroje

~ poznat přírodní zvuky

~ napodobení rytmu vytleskáním (říkadla, básničky)

• Sluchová orientace:
~ hledání schovaného budíku dle zvuku

~ hádání, co zvuk vydává

~ hry na slepou bábu aj.

• Sluchová analýza:
~ kterou hláskou začíná a končí slovo (co slyšíš na konci)

~ slovní fotbal na hlásky

~ vymýšlení slov na nějakou hlásku nebo příběhů

~ syntéza a analýza slov (rozklad na hlásky: p-e-s = pes, a naopak složení slova z hlásek)

~ vyhledání předmětů na určitou hlásku či slabiku v místnosti

~ vymýšlení slov na nějakou slabiku (PO-stel, -lštář, -vlečení)

Divadelní představení

V pátek 5. listopadu přijede         do mateřské školy maňáskové divadlo Šternberk s pohádkami: "O veliké řepě", "Proč si                   s prasátkem nikdo nechtěl hrát" a  "Kůzlátka a vlk".

Zrušené cvičení "Děti na startu"

Ve středu 20.10.2021  odpadá cvičení v sokolovně z důvodu malého počtu cvičících dětí. Cvičeni proběhne v prostorách mateřské školy.

Společné focení venku - zrušeno

Společné focení venku je pro malý počet přtomných dětí zrušeno.

Placení stravného a školného

Od 14.10.2021 plaťte stravné a školné na měsíc říjen smile.

Vyšetření zraku

V pátek 12.11.2021 proběhne scenningové vyšetření zraku pro děti, které rodiče nahlásili.

Vyíráme 170 Kč.

Děti na startu

Každou středu chodíme cvičit do sokolovny

Přihlášeným dětěm dejte s sebou do batohu piití, sportovní obuv, tepláky, tričko a mikina.