Ekologický kroužek "ČLOVÍČEK"

       Kroužek "Človíček"

vede p. učitelka Dana Hariková

„Motto“

"I ten nejmenší človíček může změnit svět "

 

       Budeme:  ☺     poznávat okolní svět a rozvíjet vztah k přírodě

                      ☺     vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí

                      ☺     si všímat změn a dění v nejbližším okolí, snažit se porozumět tomu, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění,vyvíjí,

                              pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat)

                      ☺     rozlišovat aktivity, které mohou okolního prostředí podporovat a které je mohou okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat

                      ☺     rozvíjet fantazie a tvořivost

Návštěva Envira

V pondělí 10. ledna jdou předškoláci - "Krtečkové"             po obědě do Envira. Jejich činnosti budou ekologicky zaměřeny.         V únoru půjdou zase předškoláci - "Zajíčci".

UZAVŘENÍ MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENA OD 23.12.2021 DO 31.12.2021

Provoz bude zahájen v pondělí 3.1.2022 smile

Placení stravného

Od 9.12.2021 se bude platit stravné a školné na měsíc listopad bezhotovostní platbou.Děkujeme .

!Vánoční Besídka!

Kvůli kovidovým opatřením se letos besídka neuskuteční, ale máme pro vás překvapení.

Děti na startu

Každou středu chodíme cvičit do sokolovny

Přihlášeným dětěm dejte s sebou do batohu piití, sportovní obuv, tepláky, tričko a mikina.