Ekologický kroužek "ČLOVÍČEK"

       Kroužek "Človíček"

vede p. učitelka Dana Hariková

„Motto“

"I ten nejmenší človíček může změnit svět "

 

       Budeme:  ☺     poznávat okolní svět a rozvíjet vztah k přírodě

                      ☺     vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí

                      ☺     si všímat změn a dění v nejbližším okolí, snažit se porozumět tomu, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění,vyvíjí,

                              pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat)

                      ☺     rozlišovat aktivity, které mohou okolního prostředí podporovat a které je mohou okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat

                      ☺     rozvíjet fantazie a tvořivost

Divadelní představení

V pátek 5. listopadu přijede         do mateřské školy maňáskové divadlo Šternberk s pohádkami: "O veliké řepě", "Proč si                   s prasátkem nikdo nechtěl hrát" a  "Kůzlátka a vlk".

Zrušené cvičení "Děti na startu"

Ve středu 20.10.2021  odpadá cvičení v sokolovně z důvodu malého počtu cvičících dětí. Cvičeni proběhne v prostorách mateřské školy.

Společné focení venku - zrušeno

Společné focení venku je pro malý počet přtomných dětí zrušeno.

Placení stravného a školného

Od 14.10.2021 plaťte stravné a školné na měsíc říjen smile.

Vyšetření zraku

V pátek 12.11.2021 proběhne scenningové vyšetření zraku pro děti, které rodiče nahlásili.

Vyíráme 170 Kč.

Děti na startu

Každou středu chodíme cvičit do sokolovny

Přihlášeným dětěm dejte s sebou do batohu piití, sportovní obuv, tepláky, tričko a mikina.