Ekologický kroužek "ČLOVÍČEK"

       Kroužek "Človíček"

vede p. učitelka Dana Hariková

„Motto“

"I ten nejmenší človíček může změnit svět "

 

       Budeme:  ☺     poznávat okolní svět a rozvíjet vztah k přírodě

                      ☺     vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí

                      ☺     si všímat změn a dění v nejbližším okolí, snažit se porozumět tomu, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění,vyvíjí,

                              pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat)

                      ☺     rozlišovat aktivity, které mohou okolního prostředí podporovat a které je mohou okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat

                      ☺     rozvíjet fantazie a tvořivost

Rozločení s předškoláky

kdy- 24-25.6.2022

Program- vlakem do Navarova, děti si dají pohár na Rusalce a pak se vydáme po stezce zpět do Plavů. Cestou budeme plnit schované úkoly a hledat poklad. Po návratu si na školní zahradě  opečeme uzenky, přespíme a ráno nás čeká " ŠKOLKOVÁ MATURITA" a  ŠERPOVÁNÍ.

Cena- 230 Kč (jízdné, pohár, večeře,snídaně, šerpa)

Dětem dejte- BATOH-na cestu- pití, pláštěnka, kapesníky,malá sváča

                    TAŠKU - kde budou mít věci na přespání - pyžamo, hyg.potřeby, oblečení

Děti si vyzvedněte v MŠ v 11:00 hodin v sobotu.