Ekologický kroužek "ČLOVÍČEK"

       Kroužek "Človíček"

vede p. učitelka Dana Hariková

„Motto“

"I ten nejmenší človíček může změnit svět "

 

       Budeme:  ☺     poznávat okolní svět a rozvíjet vztah k přírodě

                      ☺     vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí

                      ☺     si všímat změn a dění v nejbližším okolí, snažit se porozumět tomu, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění,vyvíjí,

                              pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat)

                      ☺     rozlišovat aktivity, které mohou okolního prostředí podporovat a které je mohou okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat

                      ☺     rozvíjet fantazie a tvořivost

Focení

Kdy: 11.10.2022

Kde: MŠ Plavy

čas: v 10:00

Po předchozí dochodě můžete přivést sourozence.

Divadlo

kdy: Dne 7.10.2022

Název: Muzikantský Rok

kde: MŠ Plavy

Co dítě potřebuje do MŠ