Režim dne Zajíčků

6.30
• otevření MŠ, děti se scházejí v určené třídě
• po celý den sebeobslužný pitný režim
• děti odcházejí do své třídy
• spontánní hry a činnosti dětí podle jejich volby a výběru
• individuální rozvíjení dětí učitelkou v různých oblastech
• rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou –individuální, skupinové, společné činnosti

8.15
• společné přivítání dne v „komunitním kruhu“
• spontánní hrové a řízené pohybové aktivity dětí
• průběžná samoobslužná svačina podle potřeb dětí, čištění zubů

9.00
• společné, skupinové či individualizované činnosti nabízené a řízené učitelkou dle TVP
• postupné dokončení činností a prací
• vzájemná diskuze, zhodnocení činností a výběr námětů pro další činnosti

9.45
• odchod na pobyt venku, v letních měsících již dříve (od 9.15 hodin)
• pokud není vhodné počasí – pohybové aktivity ve škole

11.30
• společný oběd, hygiena, čištění zubů

12.30
• začíná společný čas relaxace, klidu a odpočinku, do 14.00 – 14.15 hodin dle ind. potřeb

13.00
• odpolední zájmové kroužky ( ekologický, logopedický, hud. pohybový a kroužek kuchtíků )
– předškoláci + mladší děti dle zájmu
• příprava na školu – předškoláci
• pobyt venku ( dle počasí )

od 14.00 – od 14.30
• hygiena, oblékání
• společná odpolední svačina

od 14.30 – do 16.00
• spontánní i řízené aktivity dětí
• soustředění dětí v určené třídě či na zahradě a postupný odchod domů

16.00
• uzavření MŠ

Přehled je pouze orientační.

Velikonoční dílny

Zveme Vás 4.4. 2023  na Velikonoční dílnu, která se bude konat od 15 hodin v naší MŠ. 

Knihovna

Ve čtvrtek 23.3. dopoledne půjdeme s předškoláky navštívit knihovnu v Plavech.

Škola nanečisto

Jednou za 14 dní v lichý týden ve čtvrtek, chodime s předškoláky do ZŠ Plavy na ,,Školu nanečisto".

Děti na startu

Od středy 18.1.2023 opět cvičíme každou středu. Nezapomeňte dávat dětem batůžek se sportovním oblečením a pití.

Co dítě potřebuje do MŠ