Režim dne Krtečků

6.30
• otevření MŠ, děti se scházejí v určené třídě
• po celý den sebeobslužný pitný režim
• spontánní hry a činnosti dětí podle jejich volby a výběru
• individuální rozvíjení dětí učitelkou v různých oblastech
• rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou – individuální, skupinové, společné činnosti

8.15
• společné přivítání dne v „komunitním kruhu“
• spontánní a řízené pohybové aktivity dětí
• svačina, čištění zubů

9.00
• společné, skupinové či individualizované činnosti nabízené a řízené učitelkou dle TVP
• postupné dokončení činností a prací
• zhodnocení činností

9.45
• odchod na pobyt venku, v letních měsících již dříve (od 9.15 hodin)
• pokud není vhodné počasí – pohybové aktivity ve škole

11.30
• společný oběd, hygiena

12.30
• začíná společný čas relaxace, klidu a odpočinku, do 14.00 – 14.30 hodin dle ind. potřeb

od 14.00 – od 14.30
• hygiena, oblékání
• společná odpolední svačina
• spontánní i řízené aktivity dětí
• soustředění dětí v určené třídě či na zahradě a postupný odchod domů

16.00
• uzavření MŠ

Přehled je pouze orientační.

Focení

Kdy: 11.10.2022

Kde: MŠ Plavy

čas: v 10:00

Po předchozí dochodě můžete přivést sourozence.

Divadlo

kdy: Dne 7.10.2022

Název: Muzikantský Rok

kde: MŠ Plavy

Co dítě potřebuje do MŠ