Rozpočet + rozpočtový výhled

 

Mateřská škola Plavy, okres Jablonec nad Nisou , příspěvková organizace

Plavy 24, 468 46 Plavy

v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

Název položky

Schválený rozpočet

Schválený                rozpočet

Rozpočtový

 výhled

Rozpočtový výhled

Rok

2020

2021

2022

2023

Neinvestiční dotace od zřizovatele

582

594

615

618

Neinvestiční dotace MŠMT

3345

3901

3355

3361

Příjmy celkem

3927

4495

3970

3979

Provozní výdaje

582

594

615

618

Výdaje hrazené z dotací MŠMT

3345

3901

3355

3361

Výdaje celkem

3927

4495

3970

3979

Výsledek hospodaření

0

0

0

0

V Plavech dne 18.3.2021

Iveta Bryndová, řed. školy

Aktuality

 • DEN ZEMĚ

  16.4.2021

  Dne 22. dubna oslavíme DEN ZEMĚ. Celý týden budeme podnikat tématicky zaměřené aktivity (pokusy, pozorování, třídění odpadu, pozorování lesa,...).

 • Platby za stravné a školné

  16.4.2021

  Od 16. dubna se  bude platit stravné a školné na měsíc duben. Děti, které nemají možnost navštěvovat školu, jsou od platby školného osvobozeny.

 • Noční běh

  10.4.2021

  Fitstudio sportovních aktivit Jany Boučkové pořádá 16.4.2021 Noční běh, kterého se můžete zůčastnit. Veškeré informace se dočtete v tomto souboru ->

  Nocni-beh

Kontakty

Telefon do školky

Omlouvání děti 

Telefon: 483 398 100

Mobil: 775 238 240

Kontaktní email (neslouží

k omlouvání dětí)

Krtečci -> krtečci@msplavy.cz

Zajíčci -> zajicci@msplavy.cz

Kontakt na paní ředitelku 

Telefon: 602 382 770

E-mail: ibryndova@msplavy.cz

 

Kontakt na vedoucí stravování paní Kopalovou

Mobil: 775 238 240

E-mail: kopalovajidelna@msplavy.cz