Rozpočet + rozpočtový výhled

 

Plavy 24, 468 46 Plavy

       
 

v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

 v  tis. Kč

Název položky

Schválený  rozpočet

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled

Rok

2021

2022

2023

 2024

Neinvestiční dotace od zřizovatele

594

615

618

 623

Neinvestiční dotace MŠMT

3901

3915

3950

 3972

Příjmy celkem

4495

4530

4568

 4595

Provozní výdaje

594

615

618

 623

Výdaje hrazené z dotací MŠMT

3901

3915

3950

 3972

Výdaje celkem

4495

4530

4568

 4595

Výsledek hospodaření

0

0

0

 
         
         

V Plavech dne 18.3.2021

 řed. školy 

Iveta Bryndová

   

Rozpočet na rok 2022

Kopie-rozpocet-ms-2022-1

Rozločení s předškoláky

kdy- 24-25.6.2022

Program- vlakem do Navarova, děti si dají pohár na Rusalce a pak se vydáme po stezce zpět do Plavů. Cestou budeme plnit schované úkoly a hledat poklad. Po návratu si na školní zahradě  opečeme uzenky, přespíme a ráno nás čeká " ŠKOLKOVÁ MATURITA" a  ŠERPOVÁNÍ.

Cena- 230 Kč (jízdné, pohár, večeře,snídaně, šerpa)

Dětem dejte- BATOH-na cestu- pití, pláštěnka, kapesníky,malá sváča

                    TAŠKU - kde budou mít věci na přespání - pyžamo, hyg.potřeby, oblečení

Děti si vyzvedněte v MŠ v 11:00 hodin v sobotu.