Rozpočet + rozpočtový výhled

 

Plavy 24, 468 46 Plavy

       
 

v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

 v  tis. Kč

Název položky

Schválený  rozpočet

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled

Rok

2021

2022

2023

 2024

Neinvestiční dotace od zřizovatele

594

615

618

 623

Neinvestiční dotace MŠMT

3901

3915

3950

 3972

Příjmy celkem

4495

4530

4568

 4595

Provozní výdaje

594

615

618

 623

Výdaje hrazené z dotací MŠMT

3901

3915

3950

 3972

Výdaje celkem

4495

4530

4568

 4595

Výsledek hospodaření

0

0

0

 
         
         

V Plavech dne 18.3.2021

 řed. školy 

Iveta Bryndová

   

Rozpočet na rok 2022

Kopie-rozpocet-ms-2022-1

Focení

Kdy: 11.10.2022

Kde: MŠ Plavy

čas: v 10:00

Po předchozí dochodě můžete přivést sourozence.

Divadlo

kdy: Dne 7.10.2022

Název: Muzikantský Rok

kde: MŠ Plavy

Co dítě potřebuje do MŠ