Rozpočet + rozpočtový výhled

 

Mateřská škola Plavy, okres Jablonec nad Nisou , příspěvková organizace

Plavy 24, 468 46 Plavy

v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

Název položky

Schválený rozpočet

Schválený                rozpočet

Rozpočtový

 výhled

Rozpočtový výhled

Rok

2020

2021

2022

2023

Neinvestiční dotace od zřizovatele

582

594

615

618

Neinvestiční dotace MŠMT

3345

3901

3355

3361

Příjmy celkem

3927

4495

3970

3979

Provozní výdaje

582

594

615

618

Výdaje hrazené z dotací MŠMT

3345

3901

3355

3361

Výdaje celkem

3927

4495

3970

3979

Výsledek hospodaření

0

0

0

0

V Plavech dne 18.3.2021

Iveta Bryndová, řed. školy

Divadelní představení

V pátek 5. listopadu přijede         do mateřské školy maňáskové divadlo Šternberk s pohádkami: "O veliké řepě", "Proč si                   s prasátkem nikdo nechtěl hrát" a  "Kůzlátka a vlk".

Zrušené cvičení "Děti na startu"

Ve středu 20.10.2021  odpadá cvičení v sokolovně z důvodu malého počtu cvičících dětí. Cvičeni proběhne v prostorách mateřské školy.

Společné focení venku - zrušeno

Společné focení venku je pro malý počet přtomných dětí zrušeno.

Placení stravného a školného

Od 14.10.2021 plaťte stravné a školné na měsíc říjen smile.

Vyšetření zraku

V pátek 12.11.2021 proběhne scenningové vyšetření zraku pro děti, které rodiče nahlásili.

Vyíráme 170 Kč.

Děti na startu

Každou středu chodíme cvičit do sokolovny

Přihlášeným dětěm dejte s sebou do batohu piití, sportovní obuv, tepláky, tričko a mikina.