Rozpočet + rozpočtový výhled

 

Plavy 24, 468 46 Plavy

       
 

v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

 v  tis. Kč

Název položky

Schválený  rozpočet

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled

Rok

2021

2022

2023

 2024

Neinvestiční dotace od zřizovatele

594

615

618

 623

Neinvestiční dotace MŠMT

3901

3915

3950

 3972

Příjmy celkem

4495

4530

4568

 4595

Provozní výdaje

594

615

618

 623

Výdaje hrazené z dotací MŠMT

3901

3915

3950

 3972

Výdaje celkem

4495

4530

4568

 4595

Výsledek hospodaření

0

0

0

 
         
         

V Plavech dne 18.3.2021

 řed. školy 

Iveta Bryndová

   

Rozpočet na rok 2022

Kopie-rozpocet-ms-2022-1

Návštěva Envira

V pondělí 10. ledna jdou předškoláci - "Krtečkové"             po obědě do Envira. Jejich činnosti budou ekologicky zaměřeny.         V únoru půjdou zase předškoláci - "Zajíčci".

UZAVŘENÍ MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENA OD 23.12.2021 DO 31.12.2021

Provoz bude zahájen v pondělí 3.1.2022 smile

Placení stravného

Od 9.12.2021 se bude platit stravné a školné na měsíc listopad bezhotovostní platbou.Děkujeme .

!Vánoční Besídka!

Kvůli kovidovým opatřením se letos besídka neuskuteční, ale máme pro vás překvapení.

Děti na startu

Každou středu chodíme cvičit do sokolovny

Přihlášeným dětěm dejte s sebou do batohu piití, sportovní obuv, tepláky, tričko a mikina.