Akce pro rok 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 plánujeme tyto akce:

Akce budou dále průběžně doplňovány nebo naopak zrušeny dle epidemiologické situace. MŠ si vyhrazuje právo na změnu akcí. Vycházíme především z potřeb a zájmu dětí, z možností naší MŠ a u některých akcí bude záležet na počasí.

Září:

– zahájení nového školního roku a rozloučení se školáky

– informační schůzka pro rodiče (9. a 10. 9.)

– divadlo – Karneval zvířat (10.9.)

– Olympijský běh společně se ZŠ Plavy (16.9.)

– divadlo tří pohádek – Máša a medvěd, Budka, Budulínek (30.9.)

Říjen:

– zahájení činnosti zájmových kroužků

– zahájení projektu „ Děti na startu“

– vítání občánků Plavy

– „Děti na startu“ – sportování v sokolovně

Listopad:

– divadelní představení“ Barevná pohádka“ ( 3.11. )

– „Dušičky“ –  povídání – tradice a zvyky

– Svatý Martin

– fotografování dětí (11.11.)

– beseda pro rodiče předškoláků (16.11.)     

Prosinec:

– začátek adventu – výzdoba školky, knihovny a obecního úřadu

– divadelní představení „O tom co se možná stalo“ ( 8.12. )

– Mikulášská nadílka ve školce

– vánoční zvyky, lidové tradice, pečení cukroví

– vánoční zpívání u Betlému

– návštěva ZŠ Plavy – pohádka 

– vánoční vystoupení pro důchodce v Plavech

– vánoční vystoupení pro důchodce v Držkově

– zimní návštěva u krmelce – nadílka pro zvířátka

Leden:

– „Tři králové“ – koleda

– výlet do zimního lesa – pozorování stop

Únor:

– Masopust – tradice, zvyky

– program ve spolupráci s PPP pro přípravu předškoláků do  ZŠ

– karneval ve školce

Březen:

– výroba dárků ke „Dni žen“

– návštěva místní knihovny

– odemykání jara – vynášení Moreny

– divadelní představení „ O drakovi, který kvetl“

Duben:

– velikonoční dílna pro děti a rodiče

 – fotografování dětí               

–  plavecký výcvik v Jablonci n.N.                                                                                                            

– návštěva prvňáčků v ZŠ Plavy

– oslava Dne Země (22.4.)

– čarodějnický den (30.4.)

Květen:

– „Maminka má svátek“ – překvapení pro maminky

 – školní výlet   

 – exkuzze Farma Filoun

Červen:

– dětský den

 – Jarmareček v MŠ Zásada

– „Školkiáda“ – sportovní utkání s dětmi z MŠ Zlatá Olešnice

– Pasování na školáka – slavnostní rozloučení s předškoláky v Beranech

– zábavné dopoledne se školáky – soutěže a hry o ceny

 • označení kurzívou – akce, které mohou být zrušeny

Dětský den 26.6.2021

Seznam přijatých dětí

Aktuality

 • Školní výlet

  18.6.2021

  Dne 22.6.2021 pojedeme všichni na školní výlet do LESOPARKU ,,K ČÁPOVI".

  Nástup do MŠ: nejpozději do 8 hodin

  S sebou: malý batůžek, pláštěnku, pitíčko, malou svačinu a dobrou náladu

  OBĚD BEREME S SEBOU

  Předpokládaný návrat: 13:30h-14:00h

  BLIŽŠÍ INFORMACE U P. UČITELEK

 • Informace pro rodiče nově přijatých dětí

  6.6.2021

  Jelikož je stále přítomnost třetích osob ve školce nepodoručená. Informační schůzky se budou konat začátkem září. Potřebné dokumenty, které je potřeba vyplnit a donést do 1. září do mateřské školy, informace               v písemné podobě a předání rozhodnutí o přijetí také                 v písemné podobě je možné vyzvednout ve středu 9. června od 9.00 do 15.00 hodin. A pak každý den od 7.30 do 12.30 od 11.června do 18. června.

 • Školkiáda 2021

  4.6.2021

  V úterý 8.6. nás čeká ŠKOLKIÁDA 2021. Děti budou soutěžit ve skoku do dálky, v hodu a běhu. Dejte prosím dětem sportovní oblečení a vhodnou obuv.

 • Pirátský den

  25.5.2021

  Blíží se nám DEN DĚTÍ a my ve školce ho oslavíme v pirátských maskách. Na 1.6. (úterý) přichystejte dětem kostým piráta a přiveďte ho do školky, aby si mohl zatančit, užít legraci a najít tajný poklad. Těšíme se na vás.

 • Bubnování

  25.5.2021

  Předškoláci, kteří nastupují v září do ZŠ Plavy se zúčasní jejich projektového dne: VÝLET DO AFRIKY. Kde si mohou vyzkoušet bubnování v africkém rytmu.

  Projekt se bude konat ve středu   2. června v 8:30 v Enviru u základní školy.

 • Budeme se fotit

  25.5.2021

  Ve středu 2. 6. od 10:00 proběhne ve školce focení.

 • Rozloučení s předškoláky

  25.5.2021

  Dne 18. - 19. 6. (pátek a sobota) proběhne rozloučení s předškoláky. Pro děti máme připravenou ,,PIRÁTSKOU STEZKU". Pojedeme vlakem do Návarova a zpátky se vrátíme po Palackého stezce. Den zakončíme opékáním bučtů. Společně přespíme ve školce a druhý den se děti poperou se školkovou maturitou. A na závěr budou pasování na školáka.

 • Čarodějnický den

  21.4.2021

  V pátek 30.4. pořádáme ČARODĚJNICKÝ DEN. Připravte dětem kostým, nastartujte koště a přijďte si zatančit, zakouzlit a čarovat. Čeká nás zábava i soutěže. Těšíme se na vás.

 • DEN ZEMĚ

  16.4.2021

  Dne 22. dubna oslavíme DEN ZEMĚ. Celý týden budeme podnikat tématicky zaměřené aktivity (pokusy, pozorování, třídění odpadu, úklid lesa...).

 • Platby za stravné a školné

  16.4.2021

  Od 16. dubna se  bude platit stravné a školné na měsíc duben. Děti, které nemají možnost navštěvovat školu, jsou od platby školného osvobozeny.

Kontakty

Telefon do školky

Omlouvání děti 

Telefon: 483 398 100

Mobil: 775 238 240

Kontaktní email (neslouží

k omlouvání dětí)

Krtečci -> krtečci@msplavy.cz

Zajíčci -> zajicci@msplavy.cz

Kontakt na paní ředitelku 

Telefon: 602 382 770

E-mail: ibryndova@msplavy.cz

 

Kontakt na vedoucí stravování paní Kopalovou

Mobil: 775 238 240

E-mail: kopalovajidelna@msplavy.cz