Akce pro školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 plánujeme tyto akce:

 

Akce budou dále průběžně doplňovány během školního roku. MŠ si vyhrazuje právo na změnu akcí. Vycházíme především z potřeb a zájmu dětí, z možností naší MŠ a u některých akcí bude záležet na počasí :-)

 

Září:  

-        zahájení školního roku

-        informační schůzka pro rodiče (7.9.a 8.9.)

-        Olympijský běh T-mobile (8.9.)

-        zahájení projektu Děti na startu

-        aktivity ke kampaní ,,Ukliďme svět“ (18.9.)

-        den malování mandal (20.9.)

-        den české státnosti (28.9.)

Říjen:

-        zahájení činnosti zájmových kroužků – předškoláci

-        „Vítání občánků“

-        Děti na startu

-        divadelní představení

-        Den stromů (20.10.)

-        Projektový den – „ Pracovité včeličky“

-        Den vzniku samostatnosti Československa (28.10.)

-        návštěva knihovny – předškoláci

-        fotografování dětí (7.10.)

Listopad:

-        divadelní představení – Pohádka o veliké řepě

-        Dušičky

-        Svatý Martin (11.11.)

-        začátek adventu (28.11.) - výzdoba školky, knihovny a obecního úřadu

-        pečení perníčků

Prosinec:

-        Mikulášská nadílka ve školce

-        vánoční zvyky, lidové tradice, pečení cukroví

-        vánoční besídka pro rodiče – „Krtečci“ ( 14.12.)

-        vánoční besídka pro rodiče – „Zajíčci“  ( 15.12.)

-        návštěva ZŠ Plavy - pohádka 

-        vánoční vystoupení pro důchodce v Držkově

-        zimní návštěva u krmelce – nadílka pro zvířátka

Leden: 

- „Tři králové“ – koleda

-        výlet do zimního lesa – pozorování stop

-        závody na sněhu

Únor:           

-        Masopust – tradice, zvyky

-        program ve spolupráci s PPP pro přípravu předškoláků do ZŠ

-        karneval ve školce

Březen:                  

-        výroba dárků ke „Dni žen“

-        návštěva místní knihovny

-        odemykání jara - vynášení Moreny

-        divadelní představení

Duben:

-        velikonoční dílna pro děti a rodiče

-        fotografování dětí             -

-        plavecký výcvik v Jablonci n.N.                                                                                                          

-        návštěva prvňáčků v ZŠ Plavy

-        oslava Dne Země (22.4.)

-        čarodějnický den (30.4.)

Květen:        

-        „Maminka má svátek“ - překvapení pro maminky

-        školní výlet   

-        „Školkiáda“ - sportovní utkání s dětmi z MŠ Zlatá Olešnice

Červen:       

-        dětský den

-        Jarmareček v MŠ Zásada

-        pasování na školáka - slavnostní rozloučení s předškoláky

zábavné dopoledne se školáky - soutěže a hry o cen

Rozločení s předškoláky

kdy- 24-25.6.2022

Program- vlakem do Navarova, děti si dají pohár na Rusalce a pak se vydáme po stezce zpět do Plavů. Cestou budeme plnit schované úkoly a hledat poklad. Po návratu si na školní zahradě  opečeme uzenky, přespíme a ráno nás čeká " ŠKOLKOVÁ MATURITA" a  ŠERPOVÁNÍ.

Cena- 230 Kč (jízdné, pohár, večeře,snídaně, šerpa)

Dětem dejte- BATOH-na cestu- pití, pláštěnka, kapesníky,malá sváča

                    TAŠKU - kde budou mít věci na přespání - pyžamo, hyg.potřeby, oblečení

Děti si vyzvedněte v MŠ v 11:00 hodin v sobotu.