Akce pro školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 plánujeme tyto akce:

 

Akce budou dále průběžně doplňovány během školního roku. MŠ si vyhrazuje právo na změnu akcí. Vycházíme především z potřeb a zájmu dětí, z možností naší MŠ a u některých akcí bude záležet na počasí :-)

 

Září:  

-        zahájení školního roku

-        informační schůzka pro rodiče (7.9.a 8.9.)

-        Olympijský běh T-mobile (8.9.)

-        zahájení projektu Děti na startu

-        aktivity ke kampaní ,,Ukliďme svět“ (18.9.)

-        den malování mandal (20.9.)

-        den české státnosti (28.9.)

Říjen:

-        zahájení činnosti zájmových kroužků – předškoláci

-        „Vítání občánků“

-        Děti na startu

-        divadelní představení

-        Den stromů (20.10.)

-        Projektový den – „ Pracovité včeličky“

-        Den vzniku samostatnosti Československa (28.10.)

-        návštěva knihovny – předškoláci

-        fotografování dětí (7.10.)

Listopad:

-        divadelní představení – Pohádka o veliké řepě

-        Dušičky

-        Svatý Martin (11.11.)

-        začátek adventu (28.11.) - výzdoba školky, knihovny a obecního úřadu

-        pečení perníčků

Prosinec:

-        Mikulášská nadílka ve školce

-        vánoční zvyky, lidové tradice, pečení cukroví

-        vánoční besídka pro rodiče – „Krtečci“ ( 14.12.)

-        vánoční besídka pro rodiče – „Zajíčci“  ( 15.12.)

-        návštěva ZŠ Plavy - pohádka 

-        vánoční vystoupení pro důchodce v Držkově

-        zimní návštěva u krmelce – nadílka pro zvířátka

Leden: 

- „Tři králové“ – koleda

-        výlet do zimního lesa – pozorování stop

-        závody na sněhu

Únor:           

-        Masopust – tradice, zvyky

-        program ve spolupráci s PPP pro přípravu předškoláků do ZŠ

-        karneval ve školce

Březen:                  

-        výroba dárků ke „Dni žen“

-        návštěva místní knihovny

-        odemykání jara - vynášení Moreny

-        divadelní představení

Duben:

-        velikonoční dílna pro děti a rodiče

-        fotografování dětí             -

-        plavecký výcvik v Jablonci n.N.                                                                                                          

-        návštěva prvňáčků v ZŠ Plavy

-        oslava Dne Země (22.4.)

-        čarodějnický den (30.4.)

Květen:        

-        „Maminka má svátek“ - překvapení pro maminky

-        školní výlet   

-        „Školkiáda“ - sportovní utkání s dětmi z MŠ Zlatá Olešnice

Červen:       

-        dětský den

-        Jarmareček v MŠ Zásada

-        pasování na školáka - slavnostní rozloučení s předškoláky

zábavné dopoledne se školáky - soutěže a hry o cen

Divadelní představení

V pátek 5. listopadu přijede         do mateřské školy maňáskové divadlo Šternberk s pohádkami: "O veliké řepě", "Proč si                   s prasátkem nikdo nechtěl hrát" a  "Kůzlátka a vlk".

Zrušené cvičení "Děti na startu"

Ve středu 20.10.2021  odpadá cvičení v sokolovně z důvodu malého počtu cvičících dětí. Cvičeni proběhne v prostorách mateřské školy.

Společné focení venku - zrušeno

Společné focení venku je pro malý počet přtomných dětí zrušeno.

Placení stravného a školného

Od 14.10.2021 plaťte stravné a školné na měsíc říjen smile.

Vyšetření zraku

V pátek 12.11.2021 proběhne scenningové vyšetření zraku pro děti, které rodiče nahlásili.

Vyíráme 170 Kč.

Děti na startu

Každou středu chodíme cvičit do sokolovny

Přihlášeným dětěm dejte s sebou do batohu piití, sportovní obuv, tepláky, tričko a mikina.