Akce pro školní rok 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 plánujeme tyto akce:

 

Akce budou dále průběžně doplňovány během školního roku. MŠ si vyhrazuje právo na změnu akcí. Vycházíme především z potřeb a zájmu dětí, z možností naší MŠ a u některých akcí bude záležet na počasí :-)

 

Září:               - zahájení nového školního roku

                        - informační schůzka pro rodiče (Zajíčci 6.9., Krtečci 8.9.)

                        - sportovní hry ve skokanském areálu v Desné ( 7.9. předškoláci )

                        - zahájení projektu „Děti na startu“

                        - Den malování mandal

                        - Den české státnosti - Svatováclavská legenda ( 27.9.)

Říjen:             - zahájení aktivit pro předškoláky

                        - divadelní představení – „Muzikantský rok“ ( 7.10.)

                       - fotografování dětí ( 11.10. )

                       - beseda pro rodiče předškoláků se spec. pedagogem z PPP Jablonec nad Nisou

                        - „Den stromů – hry, soutěže (20.10.)

                        - Den vzniku samostatnosti Československa 

                        - „Strašidlácké dýňování“ - halloween (31.10.)

Listopad:        - „Dušičky“ -  povídání – tradice a zvyky (2.11.)

                        - Svatý Martin (11.11.) 

                        - „Proč je pozdrav důležitý?“ Světový den pozdravů (21.11.)

                       - návštěva místní knihovny - předškoláci

                         - začátek adventu – výzdoba školky, knihovny a obecního úřadu

                        - zpívání u rozsvěcení vánočního strmku

                         - 30. 11 . divadelní představení - p. Enochová ,,ČERTOVSKÁ POHÁDKA"

Prosinec:         - Mikulášská nadílka ve školce

                        - vánoční zvyky, lidové tradice, pečení cukroví

                        - vánoční Běliště – výlet do Železného Brodu

                        - vánoční besídka pro rodiče (14.12. Krtečci, 15.12. Zajíčci)

                        - návštěva ZŠ Plavy - pohádka 

                        - vánoční vystoupení pro důchodce v Držkově

Leden:            - „Tři králové“ – koleda (6.1.)

-  závody na sněhu

- výlet do zimního lesa – pozorování stop

                              - zimní návštěva u krmelce – nadílka pro zvířátka

Únor:              - Masopust – tradice, zvyky

                         - program ve spolupráci s PPP pro přípravu předškoláků do ZŠ

                         - karneval ve školce

Březen:            - výroba dárků ke „Dni žen“ (8.3.)

                         - návštěva místní knihovny

                         - divadelní představení – p. Koula „Pohádky pana Pohádky“ ( 8.3. )

                         - odemykání jara - vynášení Moreny (20.3.)

Duben:            - velikonoční dílna pro děti a rodiče

                        - divadelní představení  „Karneval zvířat“ ( 13.4. )

-  plavecký výcvik v Jablonci n.N.                                                                                                            

                        - návštěva prvňáčků v ZŠ Plavy

                         - oslava Dne Země (21.4.)

                         - čarodějnický den (28.4.)

Květen             - „Maminka má svátek“ - překvapení pro maminky

                         - školní výlet

                        - návštěva Envira, společná akce se školní družinou

 - divadelní představení

 - „Školkiáda“ – sportovní utkání s dětmi z MŠ Zlatá Olešnice         

Červen:           - dětský den

                         - Jarmareček v MŠ Zásada

                         - Pasování na školáka - slavnostní rozloučení s předškoláky

                         - zábavné dopoledne se školáky –  soutěže a hry o ceny 

                         - T-mobile olympijský běh – akce se ZŠ Plavy       

„Škola nanečisto“ návštěvy ZŠ Plavy jednou měsíčně s předškoláky. Děti se seznamují s prostředím školy. Pracují pod vedením s paní učitelky a tím se zlepšuje jejich adaptace

při nástupu do 1. Třídy.

 

Děti na startu

Od středy 18.1.2023 opět cvičíme každou středu. Nezapomeňte dávat dětem batůžek se sportovním oblečením a pití.

Placeni stravného a školného

Placení stravného a školného na měsíc ledem od  12.1.2023

Co dítě potřebuje do MŠ