Otevření mateřské školy

 I.fáze otevření mateřské školy - upraveno dle nových nařízení

Prezenční výuka pro předškoláky začíná od 12. dubna 2021 a pro mladší děti rodičů IZS a dalších zaměstnanců.

Podmínky: - děti budou ve třídách do počtu 15

                  - povinné neinvazivní testování 2x antigenním testem týdně - v pondělí a ve čtvrtek nebo v další den, pokud dítě chybělo v den testování 

INFORMACE K TESTOVÁNÍ:

Info k testování naleznete na:  https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Testovat budeme ve vestibulu mateřské školy, pokud přijde více dětí najednou, čekají  ostatní rodiče venku před vchodem. Počítejte minimálně s 25 minutami. Zvažte dřívější příchod do školy.

Test budou provádět zákonní zástupci dítěte pod dohledem zaměstnance MŠ. Po testování počkají 15 minut na výsledek na školní zahradě s řádnými rozstupy od ostatních nejméně 2m. Pokud bude test negativní, mohou předat dítě ke vzdělávání. Pokud bude test pozitivní, obdrží potvrzení od MŠ pro obvodního lékaře, který vypíše žádost k PCR testování. Pokud bude test neplatný, test se musí provést znovu. Prosíme rodiče, aby své děti na testování připravili a aby počítali s časovou rezervou v den testování. Při testování je nutné dodržovat přísné hygienické podmínky (dezinfekce rukou, respirátory, roušky), nezapomeňte že i děti musí mít roušku než budou otestované. Při testování ji pouze na chvíli poodkryjí.

Ještě je v jednání, že by testování zajistila zdravotnická organizace Spadia, kde by děti testovali zdravotníci v základní škole Plavy mezi 7.00 – 8.00 hodinou. Vystavili by potvrzení o negativním testu a s tím byste přišli do mateřské školy. Zatím toto testování není hrazeno ministerstvem. Uvidíme, během příštího týdne, jak jednání dopadnou.

Výjimka z testování: 1. Děti, které jsou ve lhůtě 90 dní po pozitivním PCR testování                                             

                                      na COVID - 19. Je třeba tuto skutečnost doložit rozhodnutím z KHS.

                                     2. nebo přinést negativní výsledek POC antigenního testu                  

                                      na přítomnost antogenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu

                                      na přítomnost antogenu viru SARS-CoV-2, které nejsou

                                      starší 48 hodin.

Prosíme proto rodiče, kterých se týká možnost prezenčního vzdělávání, aby nás informovali pomocí e-mailu, zda jejich děti nastoupí od 12. dubna 2021 do mateřské školy.  Informace potřebujeme do 9.4.2021 z důvodu zajištění provozu školy a jídelny. Děkujeme za pochopení. Pokud se rozhodnete nenastoupit, nepřítomnost dětí se bere jako omluvená.

Děti zaměstnanců ve věku od 3 do 5 let, které mají nárok na docházku v MŠ od 12.4. Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, ▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů, ▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky

MŠ Plaváček

Aktuality

 • DEN ZEMĚ

  16.4.2021

  Dne 22. dubna oslavíme DEN ZEMĚ. Celý týden budeme podnikat tématicky zaměřené aktivity (pokusy, pozorování, třídění odpadu, pozorování lesa,...).

 • Platby za stravné a školné

  16.4.2021

  Od 16. dubna se  bude platit stravné a školné na měsíc duben. Děti, které nemají možnost navštěvovat školu, jsou od platby školného osvobozeny.

 • Noční běh

  10.4.2021

  Fitstudio sportovních aktivit Jany Boučkové pořádá 16.4.2021 Noční běh, kterého se můžete zůčastnit. Veškeré informace se dočtete v tomto souboru ->

  Nocni-beh

Kontakty

Telefon do školky

Omlouvání děti 

Telefon: 483 398 100

Mobil: 775 238 240

Kontaktní email (neslouží

k omlouvání dětí)

Krtečci -> krtečci@msplavy.cz

Zajíčci -> zajicci@msplavy.cz

Kontakt na paní ředitelku 

Telefon: 602 382 770

E-mail: ibryndova@msplavy.cz

 

Kontakt na vedoucí stravování paní Kopalovou

Mobil: 775 238 240

E-mail: kopalovajidelna@msplavy.cz