Informace pro nově přijaté děti

Informace pro nově přijaté děti

Je nutné přinést vyplněné domunenty, které jste obdrželi do 1. září, bez nich nebude možno přijmout dítě do předškolního vzdělávání.

Děti se scházejí  od 6.30 do 8.00 hodin.

Případná nepřítomnost dětí se omlouvá do sešitku ve vestibulu školy nebo je možno omluvit telefonicky na číslech 483 398 100 nebo 775238240 do 8.00 hodiny příslušného dne.

Vyzvedávání dětí po obědě ve 12.00 hodin a odpoledne v čase 14.15 až 16.00 hodin.

Informace k nástupu dětí do MŠ po zahraniční dovolené

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ.

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo ochranné opatření s účinností od 9.7.2021.

 Toto opatření upravuje pravidla pro návrat dětí, žáků a studentů ze zahraničí.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO DĚTI DO 6 LET V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH.

Na základě tohoto opatření jsou děti, které se vrátily ze země s vysokým rizikem nákazy POVINNY ZŮSTAT 

PO DOBU 7 DNÍ OD VSTUPU NA ÚZEMÍ ČESKÉ  REPUBLIKY V SAMOIZOLACI. JDE-LI O NÁVRAT ZE   

ZEMÍ S EXTRÉMNÍM RIZIKEM NÁKAZY 10 DNÍ  OD VSTUPU DO ČR.

I kdyby se podrobily testu na onemocnění Covid 19 a výsledek by byl negativní, není možné takto

prolomit povinnost samoizolace.

Vyjímka se vztahuje na děti, které prodělaly onemocnění Covid-19 a mají certifikát o prodělaném

onemocnění Covid-19.

U DĚTÍ, KTERÉ DOVRŠILY 6 LET.

J e třeba se nechat nejdříve 5 den otestovat RT-PCR nebo antigenním testem na některém

z veřejných odběrových míst a pak jim bude umožněn nástup do MŠ

Divadelní představení

V pátek 5. listopadu přijede         do mateřské školy maňáskové divadlo Šternberk s pohádkami: "O veliké řepě", "Proč si                   s prasátkem nikdo nechtěl hrát" a  "Kůzlátka a vlk".

Zrušené cvičení "Děti na startu"

Ve středu 20.10.2021  odpadá cvičení v sokolovně z důvodu malého počtu cvičících dětí. Cvičeni proběhne v prostorách mateřské školy.

Společné focení venku - zrušeno

Společné focení venku je pro malý počet přtomných dětí zrušeno.

Placení stravného a školného

Od 14.10.2021 plaťte stravné a školné na měsíc říjen smile.

Vyšetření zraku

V pátek 12.11.2021 proběhne scenningové vyšetření zraku pro děti, které rodiče nahlásili.

Vyíráme 170 Kč.

Děti na startu

Každou středu chodíme cvičit do sokolovny

Přihlášeným dětěm dejte s sebou do batohu piití, sportovní obuv, tepláky, tričko a mikina.